कोरियामा रोजगारीका लागि आउने प्रवासी मजदुरले आफुले रोजगारदाता बाट भोगेका(पाएका) मानवअधिकार हनन, सोषण, गाली- गलौच ,अभद्र बेवहार जस्ता घटनाको बारेमा कसलाई ...
관리자 조회 수 1390
दक्षिण कोरियामा प्रवासी मजदुरको अवस्था एकदमै नाजुक र दयानीय छ विशेष त कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने प्रवासी मजदुरले नारकीय जीवन यापन गरिराखेको अवस्था छ । फ...
관리자 조회 수 61
모든 노동자는 하나입니다. 이주노동자도 정주노동자도 민주노총의 동지입니다. - 차별이 아닌 다름으로, 배척이 아닌 단결로, 불법이 아닌 동지로! - 지난 1월 22일 건설노조 경기남부 타워크레인지부에서 동탄2신도시 건설현장을 대상으로 ‘불법외국인 체류자 근절 및 생존권 사수를 위...
관리자 조회 수 723
관리자 조회 수 747
관리자 조회 수 1146