कोरियामा प्रवासी श्रमिकले २०२० मा नपाएको तलब १३ करोड डलर भन्दा बढी .श्रम शोषण बन्द गर

공지사항 이주노조 소식

कोरियामा प्रवासी श्रमिकले २०२० मा नपाएको तलब १३ करोड डलर भन्दा बढी .श…

2020.11.12 11:05 이주노조
कोरियामा प्रवासी श्रमिकले यो बर्ष २०२० मा नपाएको तलब १५०० अकवोन( अमेरिकि  डलर १३ करोड २२ लाख १६ हजार ८ सय ३५) पुगेको छ. प्रवासी श्रमिकले नपाउने गरेको तलबको मात्र प्रत्यक बर्ष वृद्धि भई रहेको छ .गत बर्ष पहिलो पटक प्रवासी श्रमिकले नपाएको तलब १००० अक(८,८१,४४,५५७ डलर) पुगेको थियो. आफ्नो श्रमको ज्याला नपाउनाले प्रवासी श्रमिकहरु गम्भीर शोषणमा परेको छन.गत महिना १३ तारिक श्रम मन्त्रालयले प्रवासी श्रमिकले नपाएको तलब र उजुरीको अवस्था सम्बन्धि संसदको बाताबरण तथा श्रम समितिको सांसद  युन मि ह्यांगलाई  बुझाएको प्रतिबेदन अनुसार कोरियामा प्रवासी श्रमिकले तलब नपाएर दिलाई पाउनकोलागि उजुरी गरेको रकम १५०० अकवोन (अमेरिकी डलर १३,२२,१६,८३५) रहेको छ.यसैगरी प्रवासी श्रमिकले नपाएको  तलब २०१५ मा ५०० अकवोन (४,४०,७२,२७८ डलर) २०१६ मा ६८६ अकवोन(६,०४,६७,१६६ डलर ) २०१७ मा ७८३ अक वोन (७,९०,१७,१८८ डलर)रहेको थियो भने गत बर्ष पहिलो पटक १००० अकवोन (८,८१,४४,५५७ डलर) पुगेको थियो.सांसद युनले पूर्वी दक्षिण एसियाबाट (इपिएसमा) आएर ४ बर्ष ९ महिना कृषिमा काम गर्ने एक श्रमिक (कम्बोडियन)ले १ करोड वोन (८,८१४ डलर )भन्दा बढी तलब नपाएको साथै यो बर्षको न्युनतम ज्यालाको आधारमा हिसाब गर्ने हो भने उसले नपाएको तलब ६ करोड वोन (५२,८८६ डलर ) भण्ड बढी हुनेछ भनि बताउनु भयो. नियमति काम गर्ने श्रमिक ५ जना भन्दा कम भएको कृषि फर्ममा औधोगिक दुर्घटना बिमा अनिबार्य गर्न नपर्ने भएकोले यस्तो कृषि फर्म सोएक छेदान्गुम छेदो (अवकास प्राप्त श्रमिकले तलब र थेजिकगुम नपाएर अदालतले तलब नपाएको प्रमाणित गर्दै  फैसला गरेमा त्यो नपाएको तलब साहुको सट्टामा सरकारले दिने नियम )लागु नहुने हुनाले प्रवासी श्रमिकहरु धेरैले तलब नपाई रहेको अवस्था छ . यसरि काम लगाएर तलब नपाउने श्रमिकको सख्या र तलबको मात्रा वृद्धि हुनुमा कोरियन सरकारको फितलो कानुन जिम्मेवारी छ. कम्पनि साहुहरुलाई तलब नदिए बापत गरिने सजाय, जरिवाना ज्यादै कम छ . उनीहरुले तलब दिनु भन्दा सजाय भोग तयार हुन्छन. श्रम गरेबापतको तलब नदिए कम्पनि साहुलाई कडा बन्द कडा सजाय हुने कानुन चाडो बनाउन आवाश्यक छ. नत्र प्रवासी श्रमिक सधै पिडित भई रहनेछन.

श्रमिकले यो बर्ष नपाएको तलब १५०० अकवोन( अमेरिकि  डलर १३ करोड २२ लाख १६ हजार ८ सय ३५) पुगेको छ. प्रवासी श्रमिकले नपाउने गरेको तलबको मात्र प्रत्यक बर्ष वृद्धि भई रहेको छ .गत बर्ष पहिलो पटक प्रवासी श्रमिकले नपाएको तलब १००० अक(८,८१,४४,५५७ डलर) पुगेको थियो. आफ्नो श्रमको ज्याला नपाउनाले प्रवासी श्रमिकहरु गम्भीर शोषणमा परेको छन.गत महिना १३ तारिक श्रम मन्त्रालयले प्रवासी श्रमिकले नपाएको तलब र उजुरीको अवस्था सम्बन्धि संसदको बाताबरण तथा श्रम समितिको सांसद  युन मि ह्यांगलाई  बुझाएको प्रतिबेदन अनुसार कोरियामा प्रवासी श्रमिकले तलब नपाएर दिलाई पाउनकोलागि उजुरी गरेको रकम १५०० अकवोन (अमेरिकी डलर १३,२२,१६,८३५) रहेको छ.यसैगरी प्रवासी श्रमिकले नपाएको  तलब २०१५ मा ५०० अकवोन (४,४०,७२,२७८ डलर) २०१६ मा ६८६ अकवोन(६,०४,६७,१६६ डलर ) २०१७ मा ७८३ अक वोन (७,९०,१७,१८८ डलर)रहेको थियो भने गत बर्ष पहिलो पटक १००० अकवोन (८,८१,४४,५५७ डलर) पुगेको थियो.सांसद युनले पूर्वी दक्षिण एसियाबाट (इपिएसमा) आएर ४ बर्ष ९ महिना कृषिमा काम गर्ने एक श्रमिक (कम्बोडियन)ले १ करोड वोन (८,८१४ डलर )भन्दा बढी तलब नपाएको साथै यो बर्षको न्युनतम ज्यालाको आधारमा हिसाब गर्ने हो भने उसले नपाएको तलब ६ करोड वोन (५२,८८६ डलर ) भण्ड बढी हुनेछ भनि बताउनु भयो. नियमति काम गर्ने श्रमिक ५ जना भन्दा कम भएको कृषि फर्ममा औधोगिक दुर्घटना बिमा अनिबार्य गर्न नपर्ने भएकोले यस्तो कृषि फर्म सोएक छेदान्गुम छेदो (अवकास प्राप्त श्रमिकले तलब र थेजिकगुम नपाएर अदालतले तलब नपाएको प्रमाणित गर्दै  फैसला गरेमा त्यो नपाएको तलब साहुको सट्टामा सरकारले दिने नियम )लागु नहुने हुनाले प्रवासी श्रमिकहरु धेरैले तलब नपाई रहेको अवस्था छ . यसरि काम लगाएर तलब नपाउने श्रमिकको सख्या र तलबको मात्रा वृद्धि हुनुमा कोरियन सरकारको फितलो कानुन जिम्मेवारी छ. कम्पनि साहुहरुलाई तलब नदिए बापत गरिने सजाय, जरिवाना ज्यादै कम छ . उनीहरुले तलब दिनु भन्दा सजाय भोग तयार हुन्छन. श्रम गरेबापतको तलब नदिए कम्पनि साहुलाई कडा बन्द कडा सजाय हुने कानुन चाडो बनाउन आवाश्यक छ. नत्र प्रवासी श्रमिक सधै पिडित भई रहनेछन.