कोरियामा प्रवासी मजदुर स्वयमले प्रवासी मजदुरहरुकै समानता र हक अधिकार प्राप्तिको निम्ति गठन भएको एक मात्र मजदुर युनियन प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)ले निय...
관리자 조회 수 302
प्रवसी मजदुर युनियन (एमटियु) कोरियामा रहेको प्रवासी मजदुरहरु स्वयमले गठन स्वतन्त्र मजदुर युनियन हो . यसले निरन्तररुपमा प्रवासी मजदुरको बिभिन्न माग राखी सं...
관리자 조회 수 874
प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु) कोरियामा रहेको प्रवासी मजदुरहरु स्वयमले गठन गरेको एक मात्र स्वतन्त्र मजदुर युनियन हो . यसले निरन्तररुपमा प्रवासी मजदुरको बिभ...
관리자 조회 수 935
प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु) कोरियामा रहेको प्रवासी मजदुरहरु स्वयमले गठन गरेको एक मात्र स्वतन्त्र मजदुर युनियन हो . यसले निरन्तररुपमा प्रवासी मजदुरको ब...
관리자 조회 수 1221
प्रवासी मजदुरको हक अधिकार ,स्वतन्त्रता र समानताको निमित्त आवाज उठाउदै आइरहेको प्रवासी मजदुरहरुको एक मात्र युनियन प्रवासी मजदुर युनियन एमटियुले सदाझैँ य...
관리자 조회 수 333